info@ieg.nu

Välkommen till

IEG 2.0

IEG är ett branschgemensam ideell förening, som har till uppgift att initiera, samordna och utföra arbete som krävs för implementering av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) inom Geoteknikområdet

Om oss

IEG 2.0

Använda resurser effektivt.

Ta nytta av teknisk kompetens.

Skapa förutsättningar för sund konkurrens.

IEGs medlemmar 2022

(IEG) är en ideell förening, som har till uppgift att initiera, samordna och utföra arbete som krävs för implementering av europeiska beräkningsstandarder (eurokoder) inom Geoteknikområdet.

Föreningen har tre långsiktiga mål;

  1. säkerställa att det tas fram nödvändiga hjälpmedel i form av anpassade handböcker o. dyl
  2. höja kunskapsnivån om standardernas innehåll
  3. ta fram underlag till nationella bilagor.

Något för alla

IEG 2.0 Branschsamverkan jord, berg, vatten och damm

Tillsammans skapar vi nödvändiga vägledningar och verktyg för att nästa generation av Eurokod ska skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av branschen. Följ vårt nyhetsflöde så får du förhandsinformation om de förändringar som kommer.

MEDVERKA

De företag/organisationer som väljer att bli medlemmar i IEG 2.0 har många förmåner:

EUROKOD

En Europeisk konstruktionsstandard som påverkar. Tillsammans tar vi fram nationell tillämpning.

PROJEKT

Det pågår många projekt inom IEG och fler är under uppstart. Några exempel:

DRIVKRAFT

1+1+1 > 3 – Läs om frågorna som driver branschsamverkan inom IEG 2.0

Har du frågor eller funderingar?, Kontakta oss

GEOTEKNIK 2

IEG projekt

Drivande för förändring och framgång. Utforska vårt engagerande arbete och banbrytande initiativ som formar framtidens landskap.

A1:2 GC,CC, GCC

Övergripande studie av hur Eurokod hanterar konsekvensklass och geoteknisk kategori

A1:4 Omfattning Eurokod

Övergripande studie av omfattningen av Eurokod samt tillhörande “nya'” begrepp

A2:5 Hävdvunna regler

Formulera förslag för generella riktlinjer för hur hävdvunna regler ska beskrivas/hanteras

A1:3 Principerna

Övergripande studie av principerna för brott- och bruksgränsdimensionering

A2:4 Hantering av vattenlaster

Översikt över hur nya Eurokod hanterar brottgräns relaterat till grundvatten/portryck

Ring oss på

0300-686821

Nyheter

Nyheter och Uppdateringar

Utforska vårt nyhetssektion för att hålla dig uppdaterad med de senaste händelserna, spännande evenemangen och värdefulla insikter från vår värld.

GEOTEKNIK 2

Arbetsformer

IEG driver sitt arbete i tre olika faser enligt nedanstående bild

1) Initiering/identifiering frågeställningar
2) Analys fas
3) Implementering (kurser, underlag Nationell bilaga, tillämpningsdokument).

Inom ramen för Analysfasen genomförs arbetet i tre grupper av delområden:

A Etablera grundläggande principer
B Tillämpa/testa principer per konstruktion
C Applicera på projekt