info@ieg.nu
IEG 2.0

Jord, Berg, Vatten, Damm

Jord

Första generationen av Eurokod 7 hade sin tyngdpunkt i applicering för jord. I andra generationen av Eurokod 7 så har flertalet tillämpningar tillkommit såsom jordförstärkning, armerad jord och jordspikning.

Berg

Andra generationen av Eurokod 7 lyfter fram berg på ett tydligare sätt än första generationen. För grundläggning och stödkonstruktioner ska berg inkluderas på ett likvärdigt sätt som jord

Vatten

Andra generationen av Eurokod 7 hanterar frågor relaterade till grundvatten och vatten generellt på ett tydligare sätt. Detta utifrån perspektivet att jord-berg-vatten är ett integrerat byggmaterial som måste analyseras utifrån dess samverkan.

Dammkonstruktion

Andra generationen av Eurokod 7 inkluderar alla konstruktioner. Däremot så täcker inte Eurokod fullt ut alla de delar som ingår i projekteringen av en damm, utan kompletterande regler krävs. Inom IEG 2.0 pågår ett aktivt arbete med att tydliggöra de gränsdragningar som krävs för en tydlig implementering.