info@ieg.nu
IEG 2.0

Arbetsformer

IEG 2.0

IEG driver sitt arbete i tre olika faser enligt nedanstående bild

  1. Initiering/identifiering frågeställningar
  2. Analys fas
  3. Implementering (kurser, underlag Nationell bilaga, tillämpningsdokument).
Inom ramen för Analysfasen genomförs arbetet i tre grupper av delområden:

  1. Etablera grundläggande principer
  2. Tillämpa/testa principer per konstruktion
  3. Applicera på projekt