info@ieg.nu
IEG 2.0

Resultat

IEG 2.0

Resultat som publicerats utifrån arbete inom IEG

2023:1 Omfattning Eurokod och nya begrepp
2023:2 Observationsmetoden
2023:3 Hävdvunna regler
2023:4 Geotekniska egenskaper – från härledda värden till dimensionerande värden

IEGs arbetsrapporter finns tillgängliga för IEGs medlemmar via IEGs insida

2022:1 GCC, CC och GC
2022:2 Geometriska egenskaper, Inledande studie
2022:3 Hantering av vattenlaster. Klassiska geokonstruktioner och dammar.
2022:4 Geotechncial Design Model

IEGs arbetsrapporter finns tillgängliga för IEGs medlemmar via IEGs insida

2021:1 Laster – identifikation av frågeställningar
2021:2 Bas för partialkoefficientmetoden, En genomgång av partialkoefficientmetoden
2021:3 EN 1997-2 ändrat fokus, En översikt
2021:4 Beräkningsmodeller, En översikt
2021:5 Numeriska analyser, En förstudie
2021:6 Parametrar, En översikt
2021:7 Ground Model, En förstudie

IEGs arbetsrapporter finns tillgängliga för IEGs medlemmar via IEGs insida

2020:1 Erfarenheter från IEG 1.0
2020:2 Inventering – förväntade ändringar i andra generationen av Eurokod
2020:3 Terminologi – en första översikt
2020:4 Andra generationen Eurokod 7 arbetsformer, organisation och behov

IEGs arbetsrapporter finns tillgängliga för IEGs medlemmar via IEGs insida

Artiklar som har publicerats utifrån resultat som framkommit inom IEG

Kompletteras

Under denna rubrik kommer blandade resultat presenteras.

Kan vara videos, mallar, verktyg,…

Har du idéer om vad du ser branschen behöver? Hör av dig till info@ieg.nu