info@ieg.nu
IEG 2.0

För dig som medlem

IEG 2.0

Här hittar du som medlem aktuell information

Nominera projektmedlemmar IEGs projekt har som målsättning att engagera de mest lämpade personerna. I första hand erbjuds medlemmarnas anställda att medverka i projekten. I den urvalsprocess som görs vill IEG inte missa lämpliga personer, som har rätt kompetens och är intresserade. För att minska denna risk, så ber vi er att ni nominerar de personer som ni anser bör engageras. För att underlätta urvalet så ber vi er inkludera ett mini-cv (100 ord) som beskriver den nominerades kompetens. Detta för att urvalet ska kunna ske på ett rättvist sätt. Du behöver inte har tillfrågat den nominerade, detta kan IEG göra. Länk för att nominera

Delaktighet i projekten – workshops och remisser.

IEG erbjuder alla anställda hos någon av våra medlemmar att bidra till projekten, genom att medverka i de workshops som genomförs samt besvara remisser.

Direkt information till dig som jobbar på ett medlemsföretag:

Nu öppnar IEG för anmälan till medlemsinformation. Detta för att säkerställa att information om workshops, remisser och annat som berör er som arbetar på ett medlemsföretag når ut.
Anmäl ditt intresse på följande länk: Medlemsinformation

För mer information kontakta din kontaktperson, någon av styrelseledamöterna eller skicka ett e-post till info@ieg.nu