info@ieg.nu
IEG 2.0

Förmåner som medlem i IEG 2.0

IEG 2.0

Vilka förmåner har du som medlem?

De företag/organisationer som väljer att bli medlemmar i IEG 2.0 har följande förmåner:
Har medbestämmande i IEG, vilket ger möjlighet att påverka såväl innehåll som omfattning av de slutprodukter som tas fram.

Ha möjlighet att delta aktivt i de olika projekt som kommer att genomföras inom ramen för IEG. Projektmedlemmar kommer företrädesvis hämtas från föreningens medlemmar. Arbete i projekt är arvoderat, samtidigt som det bidrar till den egna kompetensutvecklingen.

tillgång till de arbetsrapporter som tas fram inom ramen för IEG.

Få regelbundna nyhetsbrev och därigenom vara väl informerad om de förändringar som sker.

Kunna delta i möten/kurser som arrangeras av IEG till subventionerad kostnad.

För mer information kontakta någon av styrelseledamöterna eller skicka ett e-post till info@ieg.nu