info@ieg.nu
IEG 2.0

IEG Projekt

IEG 2.0

Pågående Projekt

Helhetsbild av hur begreppet provning används i den reviderade Eurokod.
Övergripande studie av principerna för brott- och bruksgränsdimensionering

IEG 2.0

Avslutade Projekt

Projekt som identifierar frågeställningar avseende laster
Övergripande studie av hur Eurokod hanterar konsekvensklass och geoteknisk kategori
Övergripande studie av omfattningen av Eurokod samt tillhörande "nya'" begrepp
Översikt av skillnaderna med nya tillämpningen av partialkoefficientsystemet
Översikt över kraven avseende beräkningsmodeller
Översikt över hur numeriska analyser kan användas för verifiering enligt Eurokod
Översikt över hur nya Eurokod hanterar brottgräns relaterat till grundvatten/portryck
Formulera förslag för generella riktlinjer för hur hävdvunna regler ska beskrivas/hanteras
Tillämpning av observationsmetoden enligt Eurokoden, inklusive nya begrepp