info@ieg.nu

IEG 2.0

NMGEC7 – Nordisk samverkan

IEG 2.0

Nordic Mirror Group EuroCode 7

NMGEC7, Nordic Mirror Group EuroCode 7, etablerades 2014, med målsätt­ningen att gemensamt på nordisk basis påverka arbetet med att ta fram nästa generation Eurokod. Att som enskild nation driva detta arbete är på gränsen till omöjligt. För även om finansieringen kan lösas och man kan hitta tillräckligt många experter som engagerar sig, så är en nation bara en ensam röst.

De nordiska länderna har likheter i geologi, klimat och hur vi arbetar i byggprocessen. Det har alltid varit naturligt för oss att samarbeta både i projekt och på nationell nivå.

I den nordiska gruppen har vi gemensamt en teknisk expertkunskap så att vi täcker samtliga delar av EN 1997 och närliggande områden. Vi är tillräckligt många så att minst en av oss alltid har kunnat närvara vid de otaliga möten som genomförs i Europa. Vid dessa möten hjälps vi åt att framföra vår nordiska åsikt och kan i de frågor där vi är överens uttala oss, inte bara på nationell basis utan nordisk. I den nordiska gruppen kan vi bidra med vår expertkunskap utan att behöva försöka täcka hela standarden på egen hand.

När vi uttalar oss från Norden så har vi plötsligt en röst med fem-stämmor som har förmågan att övertyga.

Nordisk tillämpning

Nu närmar sig publiceringen av Eurokod  7 (Geoteknik) och då tar vi gemensamt nästa kliv i den nordiska samverkan. 

Ambitionen är att så långt det är möjligt göra gemensamma nationella val för Eurokod 7. Detta förenklar samverkan inom Norden och skapar förutsättningar för gemensam utveckling av en stark nordisk röst.

Arbetsformer

NMGEC7 har ingen fast organisation eller sekretariat, utan bygger på att varje nation bidrar såväl i NMGEC7 som i Europaarbetet.

NMGEC7 träffas två gånger per år under två intensiva dagar. Värdskapet för mötet roterar mellan de 5 nationerna.