info@ieg.nu
IEG 2.0

IEG:s styrelse 2023/2024

IEG 2.0

IEG:s styrelse för verksamhetsåret 2023/2024 består av nedanstående personer:

Bengt Hansson

Ordförande

Entreprenör
Företag: Keller

Björn Mattsson

Vice ordförande

Föreskrivande myndighet
Företag: Transportstyrelsen

Jonas Jonsson

Ordinarie

Konsult
Företag: Iterio

Anna-Maria Edvardsson

Ordinarie

Konsult
Företag: Ramboll

Marie von Matérn

Ordinarie

Konsult
Företag: WSP

Johan Spross

Ordinarie

Forskning/utbildning
Företag: KTH

Markus Holmgren

Ordinarie

Beställare
Företag: Stockholm Vatten och Avfall

Lars Nilsson

Ordinarie

Entreprenör
Företag: NCC

Catrin Edelbro

Ordinarie

Konsult
Företag: Itasca

Ulf Hedberg

Ordinarie

Byggherre/förvaltare
Företag: Boliden/Svemin

Till styrelsen är följande personer adjungerade:

Anders Dahlberg

Trafikverket

Gunilla Franzén

Teknisk sekreterare

Märit Berglind - Eriksson

Itasca