info@ieg.nu
IEG 2.0

För dig som medlem

IEG 2.0

Information om hur du blir medlem

Alla IEGs medlemmar bidrar ekonomiskt till föreningens verksamhet.

Alla betalar en medlemsavgift på 1 000 SEK/år samt en serviceavgift om 15 453 SEK/år.

Aktörerna betalar dessutom en projektavgift om 63 654 SEK/år (Stora företag), 30 900 SEK/år (medel företag) och 15450 SEK/år (små företag).

Micro företag samt universitet/högskola har en reducerad serviceavgift om 5 151 SEK/år och betalar ingen projektavgift. För övriga kategorier kontakta IEG för mer information.

Vill du veta mer om föreningen eller hur du blir medlem.

Skicka ett e-post till info@ieg.nu

Företagskategorier

IEG utgår från EU:s indelning avseende SME (Small and Medium sized enterprise) som bas för kategorier. Det kriterium som resulterar i den högsta kategorin är styrande.

Omsättning och antal anställda avser företagets verksamhet i Sverige. Grundprincipen är att ett medlemskap omfattar ett organisationsnummer. IEGs styrelse har mandat att besluta om undantag för denna regel i enskilt fall.

Verksamheten avser hela företaget, inte den del av företaget som specifikt arbetar med jord, berg, dammar eller vatten.

KategoriAntal AnställdaNetto omsättning [Euro]
Stora företag> 250> 50 miljoner Euro
Medel företag< 250< 50 miljoner Euro
Små företag< 50< 10 miljoner Euro
Micro företag<10< 20 miljoner Euro