info@ieg.nu
IEG 2.0

A1 Baskrav

IEG 2.0

A1 Baskrav

Uppdrag

Delområdet omfattar hantering av grundläggande frågeställningar, relaterade till de baskrav som formuleras i EN 1990 och EN 1997.
De rekommendationer som delområdet formulerar kommer att vara styrande för arbetet inom flertalet av de andra delområdena.

Delområdet hanterar förändringar inom följande huvudgrupper:
 Allmänt avseende omfattning och tillämpning av Eurokod
 Grundläggande principerna för tillämpning av Eurokod
 Tillförlitlighet enligt EN 1990 och EN 1997
 Laster
 Nya begrepp som introduceras i 2:a generationen
 Generella frågor relaterade till vatten.

Deltagare

Ordförande: Beatrice Lindström, Hard Rock Engineering
Vice ordförande/kontakt styrelse: Catrin Edelbro, Itasca
Övriga: Marie Westberg Wilde, AFRY

Status:

Delområdet har genomfört följande projekt:

 Laster
 GCC och CC
  Omfattning Eurokod

För närvarande pågår följande projekt:

Principerna