info@ieg.nu
IEG 2.0

A2 Verifiering

IEG 2.0

A2 Verifiering

Uppdrag

Delområdet hanterar frågeställningar relaterade till olika sätt att verifiera en konstruktion.
De rekommendationer som delområdet formulerar kommer att vara styrande för arbetet inom flertalet av de andra delområdena.

Delområdet hanterar förändringar inom följande huvudgrupper:
 Beräkningsmodell
 Olika sätt att verifiera brott– och bruksgräns
 Olika sätt att verifiera upplyft och hydraulisk bottenupptryckning
 Partialkoefficientmetoden
 Numeriska analyser

Deltagare

Ordförande: Anders Beijer-Lundberg ELU Konsult AB
Vice ordförande: Johan Spross, KTH
Övriga
Anders Kullingsjö, Skanska
Kristy Heng, Trafikverket
Olle Kvick, Hercules
Jonny Sjöberg, Itasca
Isac Rosander, COWI

Status:

Delområdet har genomfört följande projekt

Partialkoefficienter
Numeriska modeller
Beräkningsmodeller
Hävdvunna regler
Observationsmetoden
Numeriska analyser

Följande projekt pågår

Provning