info@ieg.nu
IEG 2.0

A3 Data

IEG 2.0

A3 Data

Uppdrag

Delområdet omfattar frågeställningar relaterade till hantering och verifiering av data formulerade i EN 1997 och EN 1990.

De rekommendationer som delområdet formulerar kommer att vara styrande för arbetet inom flertalet av de andra delområdena.

Delområdet hanterar förändringar inom följande huvudgrupper:

– Geotekniska modeller

– Härlett till dimensionerande värde

– Geometriska egenskaper

– ”Ground investigation”

– Ground investigation report (MUR)

– Processen samla in data, lagra och redovisa

Deltagare

Ordförande:

Håkan Garin, GeoVerkstan

Vice ordförande:

Anders Dahlberg, Trafikverket

Övriga

Mats Karlsson, Chalmers

Pia Lins, Trafikverket

Åsa Bergh, Hercules

Anders Prästings, Tyréns

Paul Evins, WSP

 

Status:

Delområdet har genomfört följande projekt

A3.1 EN 1997-2

A3.2 Översikt parametrar

A3.3 Ground Model

A4.3 Härledning egenskaper (pågående)

A3.5 Härlett till dimensionerande värde

A3.6 Geometriska egenskaper

A3.7 GDM

A3.89 Bilaga A EN 1997-1

A3.9 Sammanställning emperi