info@ieg.nu
IEG 2.0

A5 Åtgärder kontroll vatten

IEG 2.0

A5 Åtgärder kontroll vatten

Uppdrag

Delområdet ska utifrån Eurokod formulera generella principer för dimensionering av åtgärder avseende kontroll av vatten som sedan appliceras i B1 till B5. Behov (omfattning) av en åtgärd erhålls från respektive konstruktion (säkerställa SLS, ULS, beständighet). Tydliggör koppling till EN 1997-1, 10 med inspektion, kontroll, uppföljning.

Inom ramen för delområdet inkluderas följande grupper av åtgärder: Åtgärd för att ändra permeabilitet (tätning), Barriärer (tätspont), Reglering av vatten (dränering, infiltration).

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Tydliggör koppling till EN 1997-1, 10 avseende inspection, supervision, monitoring och maintenance. Tydliggör applicering av EN 1997-3, 12 Groundwater control

Deltagare

Ordförande: Ola Forsberg Trafikverket

Kontakt i styrelsen: Marie von Matérn WSP

Övriga
Niklas Blomqvist NCC
Björn Stille Trieng
Marius Tremblay Tyrens
Robert Sturk Skanska Sverige AB
Christian Butron Trafikverket

Status: