info@ieg.nu
IEG 2.0

B1 Stödkonstruktioner

IEG 2.0

B1 Stödkonstruktioner

Uppdrag

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering.

Inom ramen för delområdet inkluderas följande konstruktioner:
Spont (stålspont, berlinerspont), Andra stödkonstruktioner (slitsmur, sekantpålar), stödmur (Prefab mur, kall mur), Armerade konstruktioner (Gabioner, armerad jord, Geotextil uk. Bank), Jordspikning, Förstärkt berg slänt. och verifiering av stödkonstruktioner i jord och berg.

Delområdet ansvar för att ta fram rekommendationer avseende utvalda specifika frågor såsom jordtryck

Deltagare

Ordförande: Nancy Bono GeoMind
Kontakt styrelsen: Markus Holmgren Stockholm vatten och avfall + Björn Mattsson Transportstyrelsen

Övriga:

Tim Björkman NCC
Mehras Shahrestanakizadeh ELU Konsult
Pia Johansson Trafikverket

Status: