info@ieg.nu
IEG 2.0

B2 Grundläggning

IEG 2.0

B2 Grundläggning

Uppdrag

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering och verifiering av grundläggning på jord och berg.

Inom ramen för delområdet inkluderas följande konstruktioner: Plattor, Pålar, Jordförstärkning (KC-pelare, massatabilisering, inblandningspelare, packning, vertikaldräner, jetinjektering (hållfasthet), stenpelare, ”ridig inclusion”)

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Bärighet

 

Deltagare

Ordförande: Gary Axelsson ELU konsult

Kontakt styrelsen: Jonas Jonsson Iterio

Övriga:

Lars Hall NCC
Lina Gemvik GeoMind
Lars-Olof Dahlström WSP

Status: