info@ieg.nu
IEG 2.0

B5 Dammkonstruktion

IEG 2.0

B5 Dammkonstruktion

Uppdrag

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering och verifiering av dammkonstruktion i jord och berg.

Inom ramen för delområdet inkluderas preliminärt följande konstruktioner: Gruvdammar Vattenkraftsdammar Övriga dammar (kanaldammar, damm för skydd vid översvämning, fördröjningsmagasin etc.)

Vid uppstarten av delområdet kommer en slutlig lista med vilka typer av dammar som inkluderas, samt deras principiella uppbyggnad och funktion. För övriga dammar definieras vilka och på vilket sätt de ska inkluderas i arbetet. Detta görs i dialog mellan styr– och referensgruppen och styrelsen.

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Underlag för att kunna skriva kapitel i EN 1997-3 för verifiering av dammar I nkluderar att identifiera vilka kompletteringar som krävs utöver det som hanterats inom delområde A respektive B1, B2 och B3. Avgränsa delområdets arbete genom att definiera vilka konstruktioner som inkluderas. Beröra följande frågor: tätkärna/dämmande funktion; Filter och stödfyllning; lastkombinationer(is, klimat, vatten); inre erosion; robusthet; konstruktionsteknikens effekt; reparation och underhåll (i samverkan med C-områdena); beständighet (yttre erosion). Plan för hur dimensionering och verifiering av dammar ska hanteras på kort och lång sikt. Detta kopplas till specifika regelverk och praxis avseende dammar som tillämpas idag. Detta inkluderar bl.a. Ridas och GRidas.

Deltagare

Ordförande: Fredrik Johansson KTH

Kontakt styrelsen: Ulf Hedberg, Svemin/Boliden

Sven Knutsson Luleå Tekniska Universitet
Dan Lundell TCS
Carl-Oskar Nilsson Uniper
Daniel Sjöstedt Skellefteå kraft
Marie Westberg Wilde AFRY
Peter Viklander
Rikard Hellgren SVK

Status: