info@ieg.nu
IEG 2.0

B3 Slänt och Bank

IEG 2.0

B3 Slänt och Bank

Uppdrag

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering och verifiering av slänt – bank på/i jord och berg.

Inom ramen för delområdet inkluderas följande konstruktioner: ”naturliga” slänter, bank, skärning, schakter.

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Stabilitet

Deltagare

Ordförande: Fanny Deckner GeoMind/SGF

Kontakt styrelsen: Lars Nilsson NCC

Övriga
Siw Hedenstedt SGI
Jenny Gustafsson WSP
Karin Tilgmann Trafikverket
Torbjörn Edstam Skanska
Anders Bergström NCC

Status: