info@ieg.nu
IEG 2.0

IEG Webbinarium 2024 våren

2 februari, 2024

Nästa vecka den 8 februari, kl.10.00 har IEG årets första webbinarium med TEMA: Beräkningsexempel stödkonstruktioner

Presentatörer: Olle Kvick, Geoteknologi, Carina Arvidsson, GeoMind

Innehåll: För att utvärdera den nya Eurokodens inverkan på dimensionering av stödkonstruktioner utförs nya beräkningar av exemplen i IEG 2:2009 enligt beräkningssätt som föreskrivs av SPH2018. Dessa beräkningar kommer att anses vara en ny ”baseline” inför vidare utvärderingar. Beräkningar för kohesionsjord och friktionsjord presenteras vid webbinariet.

 

Den 8 mars kl.13.00 till 15.00, genomförs Workshop med TEMA: Fyllningsdammar och Gruvdammar

Presentatörer: Ingvar Ekström och Gabriella Molinder, Sweco, Roger Knutsson, TCS

Innehåll: Andra generationens Eurokod 7 kommer från 2025 även att innefatta fyllningsdammar. Under 2023 har ett projekt pågått för att analysera vilka förändringar som är erforderliga för att harmonisera med RIDAS och hur det säkerställs att nuvarande nivå på dammsäkerheten bibehålls. De preliminära resultaten kommer nu att tas upp till diskussion under en workshop. Detta är er möjlighet att påverka skrivningarna och belysa de frågeställningar där ni ser skillnader mellan regelverken som behöver beaktas.

Anmäl dig på följande länk: https://sv.surveymonkey.com/r/IEG_WS_WEB_2024