info@ieg.nu
IEG 2.0

IEG workshop: Plattgrundläggning berg

Workshops

IEG workshop: Plattgrundläggning berg

Tid & Datum

2024-06-04 09:00:00

Länk till anmälan

Beskrivning

IEG workshop: Plattgrundläggning berg

Ur innehållet: Presentation av metodik för hur tillåtet grundtryck på berg bestämmas på ett mer tillförlitligt sätt än de förenklade samband som normalt används.

Delområde B2 presenterar: Lars-Olof Dahlström