info@ieg.nu
IEG 2.0

IEG workshop – Sammanställning Empiriska samband

Workshops

IEG workshop – Sammanställning Empiriska samband

Tid & Datum

2024-05-17 09:00:00

Länk till anmälan

Beskrivning

IEG workshop – Sammanställning Empiriska samband

Ur innehållet: Empiriska samband kan användas som härledda värden, men vilka finns och när är de tillämpbara.

Delområde A3 presenterar: Mats Karlsson