info@ieg.nu
IEG 2.0

IEG workshop: Slänter/Bankar Beräkningsförutsättningar

Workshops

IEG workshop: Slänter/Bankar Beräkningsförutsättningar

Tid & Datum

2024-03-22 09:00:00

Länk till anmälan

Beskrivning

Ur innehållet: Vi planerar för en kortare introduktion, men ser framförallt fram mot era tankar och input i bra samtal vad gäller begreppen: ”Zone of influence”, dvs det område som skulle kunna påverkas i samband med skred i en slänt eller bank, och vad det potentiellt innebär vad gäller exv. geotekniska förutsättningar, kunskap och restriktioner. Bakåtgripande, framåtskridande skred osv. ”Action”, t.ex. vad gäller klimatlaster

Delområde B3 presenterar: Anders Bergström, Karin Tilgmann, Siw Hedenstedt