info@ieg.nu
IEG 2.0

IEG workshop: Slänter/Bankar Partialkoefficienter fokus temporära skeden och laster

Workshops

IEG workshop: Slänter/Bankar Partialkoefficienter fokus temporära skeden och laster

Tid & Datum

2024-04-26 13:00:00

Länk till anmälan

Beskrivning

IEG workshop: Slänter/Bankar Partialkoefficienter fokus temporära skeden och laster

Det pågår ett omfattande arbete inom IEG för att skapa en helhetsbild runt hur partialkoefficientmetoden ska tillämpas.
IEG har därför valt att fokusera workshopen den 26 april på två frågeställningar som påverkar värdet på partialkoefficienterna och därmed säkerhetsnivån.
Utgångspunkten i diskussionen är slänter/bankar men förhoppningen är att workshopens resultat även ska kunna appliceras på andra konstruktioner.

De två frågorna som kommer diskuteras är:

  1.  Hur vill vi hantera temporära konstruktioner och konsekvenser?

Inkluderar frågeställningar runt konsekvensklasser och ev. möjlighet att reducera partialkoefficienten under en tillfällig dimensionerings situation.
När använder vi olika konsekvensklasser idag?

2. Hantering av valda lastekvationer för geoteknik – fungerar förslaget?

Ett förslag till hur även geoteknik ska kunna utgå från lastekvation 8.14a+b presenteras.

Notera att det därmed är en något annan vinkling på workshopen än den som tidigare presenterats.
Men vi hoppas att ni som är anmälda ska finna frågorna intressanta.

Delområde B3 presenterar: Fanny Deckner och Jenny Gustafsson

Länk för att ansluta kommer till de som är anmälda (och medlemmar i IEG) senast 24 h innan workshopen.

Har du en kollega som vill delta ? Be dom anmäla sig via detta formulär. https://sv.surveymonkey.com/r/IEG_WS_WEB_2024