info@ieg.nu
IEG 2.0

A1:1 Laster

IEG 2.0

A1:1 Laster identifiering av frågeställningar

Ansvarigt delområde

Delområde A1 Baskrav

Projektgrupp

Rikard Gothäll, Tyréns (Berg)
Håkan Karlsson, Skanska (Jord)

Syfte

En övergripande studie avseende vad ändringen i 2ndra generationen av Eurokod kommer innebära för hantering av laster utifrån jord/berg/vatten. De konsekvensanalyser och frågeställningar som genomförs ska fokusera på tillämpning av Eurokod och hur lastbegrepp ska hanteras i dialogen mellan teknikområden (geoteknik, bergmekanik, konstruktion etc.).

Förväntat resultat

Prioriterad lista med frågeställningar/aspekter avseende laster som behöver hanteras/analyseras vidare inkl. motiv till prioritering och förslag på konkreta åtgärder.
Konsekvensanalys (map tillämpning av Eurokod) av förväntade förändringar.
Lista med “kommunikationsutmaningar”

Resultat

Arbetsrapport publicerad på IEGs insida

AR 2021_1 Laster