info@ieg.nu
IEG 2.0

A1:2 CC, GCC, GC

IEG 2.0

A1:2 Konsekvensklass, Geoteknisk komplexitetsklass samt geoteknisk kategori

Ansvarigt delområde

A1 Baskrav

Projektgrupp

Märit Berglind Eriksson, Sweco
Lenita Lindfors-Torneus, Trafikverket

Syfte

En övergripande studie avseende vad nya och uppdaterade krav och formulering avseende konsekvensklass och geoteknisk kategori samt vad införandet av begrepp Geoteknisk komplexitetsklass i 2ndra generationen av Eurokod kommer att innebära. De konsekvensanalyser och frågeställningar som genomförs ska fokusera på tillämpning av Eurokod. Som del i konsekvensanalysen ingår en studie avseende hur begreppet konsekvensklass, geoteknisk kategori och komplexitetsklass tillämpas nationellt.

Förväntat resultat

Beskrivning av frågeställningar/aspekter avseende konsekvensklass, geoteknisk komplexitetsklass/geoteknisk kategori som behöver hanteras/analyseras vidare inkl. motiv till prioritering och förslag på konkreta åtgärder.

Resultat

Arbetsrapport publiceras på IEGs insida

AR 2022_1 GCC, GC och CC