info@ieg.nu
IEG 2.0

A1:3 Principerna

IEG 2.0

A1:3 Principerna

Ansvarigt delområde

A1 Baskrav

Projektgrupp

Genomförs som Fokusdag 2:2024

Syfte

En övergripande studie kring nya och uppdaterade krav och formuleringar i 2:a generationen av Eurokod avseende hur baskraven skall säkerställas i designarbetet. Fokus i arbetet är verifiering av konstruktionen i ULS och SLS med hänsyn till de dimensioneringssituationer en konstruktion kan komma att utsättas för. De konsekvensanalyser och frågeställningar som genomförs ska fokusera på tillämpning av Eurokod. Studien kommer att vara underlag för framtida svenska tillämpningsdokument.

Förväntat resultat

Beskrivning av frågeställningar/aspekter avseende verifiering av konstruktioner i ULS och SLS med hänsyn till aktuella dimensioneringssituationer samt förslag till innehåll i framtida svenska tillämpningsdokument.

Resultat

Arbetsrapport förväntas publiceras på IEGs insida under 2024