info@ieg.nu
IEG 2.0

A2:1 Partialkoefficienter

IEG 2.0

A2:1 Partialkoefficienter

Ansvarigt delområde

A2 Verifiering

Projektgrupp

Rasmus Müller, Tyrens
Olle Kvick, Hercules

Kontaktperson delområde A2: Anders Beijer

Syfte

Skapa och presentera en översikt över hur det reviderade systemet är uppbyggt. Testa systemet på en generell nivå för att identifiera de största delförändringarna i det nya systemet och se över behov av vidare fördjupningsarbete.

Förväntat resultat

  1. Flödesschema över partialkoefficientsystemet med beskrivning av ingående “rutor”
  2. Prioriterad lista över vilka “rutor” som behöver vidare analys, kort beskrivning av behovet samt motiv till prioritering.
  3. Lista med frågor som behöver samköras med A1 och A3 för att säkerställa hela systemet.

Resultat

Arbetsrapport publicerad på IEGs insida

IEG AR 2021_2 Partialkoefficienter