info@ieg.nu
IEG 2.0

A2:2 Beräkningsmodeller

IEG 2.0

A2:2 Beräkningsmodeller - förstudie

Ansvarigt delområde

A2 Verifiering

Projektgrupp

Mikael Svartsjaern, Itasca
Jorge Yanni, NCC

Kontaktperson delområde A2: Anders Beijer

Syfte

Förstudien ska redovisa övergripande förslag för hantering av ändringar samt föreslå innehåll i efterföljande detaljerat projekt inom A2, samt förslag på hur B-projekten kan styras för att hanteringen ska vara enhetlig.

Förväntat resultat

  1. Rapport som redovisar möjligheter och konsekvenser av att mer detaljerade beräkningsmodeller specificeras i EN-1997-3.
  2. Metod för att hantera detta i NDP.
  3. Förslag till enhetlig hantering av detta i fördjupat A2 projekt samt B-projekt.

Resultat

Arbetsrapport publicerad  på IEGs insida

IEG AR 2021_4 Beräkningsmodell