info@ieg.nu
IEG 2.0

A2:4 Hantering av vattenlaster

IEG 2.0

A2:4 Hantering av vattenlaster – beskrivning av kritiska tillstånd inom samtliga konstruktionsområden

Ansvarigt delområde

A2 Verifiering

Projektgrupp

Rune Glamheden och Ingvar Ekström, Sweco
Nicklas Bergman, Kerberos

Kontaktperson delområde A2: Johan Spross

Syfte

Förstudien ska redovisa hur dimensionering mot brottmoder orsakade av eller relaterade till porvattentryck hanteras i nya Eurokoden, EN-1990 och EN-1997, samt förslag på hur B-projekten kan styras för att hanteringen ska vara enhetlig.

Förväntat resultat

  1. Rapport som redovisar hur dimensioneringsfrågeställningar kring ”uplift (UPL)” och ”hydraulic failure (HYD) hanteras i nya Eurokoden.
  2. Detaljerad beskrivning av hur dessa frågeställningar kan hanteras enhetligt för geokonstruktioner i EN-1997-3.
  3. Förslag till enhetlig hantering av detta i B-projekt.

Resultat

Arbetsrapport publicerad på IEGs insida

IEG AR_2022_3 Hantering av vattenlaster