info@ieg.nu
IEG 2.0

A2:5 Hävdvunna regler

IEG 2.0

A2:5 Hävdvunna regler

Ansvarigt delområde

A2 Verifiering

Projektgrupp

Ulf Lindfors, Itasca
Henrik Möller, HM Geokonsult AB

Kontaktperson delområde A2: Olle Kvick

Syfte

Formulera förslag för generella riktlinjer för hur hävdvunna regler ska beskrivas och hanteras i NA.

Förväntat resultat

  1. Rekommendation för hur hävdvunna regler ska beskrivas i NA.
  2. Analys av möjligheter och begränsningar med att införa hävdvunna regler i NA.
  3. Analys av hur konservativ indata ska vara för att ge en minsta erforderlig säkerhetsnivå.
  4. Prioriterad lista över vilka mer detaljerade studier som erfordras i B-projekten.
  5. Lista med frågor som behöver samköras med A1 och A3 för att säkerställa hela systemet.

Resultat

Arbetsrapport publicerad på IEGs insida

IEG AR_2023_3 Hävdvunna regler