info@ieg.nu
IEG 2.0

A2:6 Observationsmetoden

IEG 2.0

A2:6 Observationsmetoden

Ansvarigt delområde

A2 Verifiering

Projektgrupp

Johan Spross, KTH

Kontaktperson delområde A2: Anders Beijer

Syfte

Sammanställa ändringar i hur observationsmetoden kan användas enligt nya Eurokoden och jämföra med gällande kod. Innebörden av nya begrepp och koncept kring larmgränser och åtgärder behöver förklaras och illustreras.

Rekommendationer för vad B-projekten kan behöva detaljstudera behöver tas fram.

Förväntat resultat

  1. Jämförelse av principerna för observationsmetoden och partialkoefficientmetoden.
  2. Tolkning av hur representativt värde används i observationsmetoden.
  3. Redogörelse av begreppen contingency plan, contingency measure, threshold value, acceptance criteria
  4. Rekommendation hur enhetlig hantering ska säkerställas i B-tillämpning.
  5. Lista med frågor som behöver samköras med A1 och A3 för att säkerställa hela systemet.

Resultat

Arbetsrapport publicerad på IEGs insida

IEG AR_2023_2 Observationsmetoden